Van stadsziekenhuis tot top academisch instituut

No nonsense radiology in Rotterdam

‘Ik gaf in Boston colleges voor kleine groepen uitgekozen studenten, die ze instrueerden om in het begin heel mak en aardig tegen me te zijn en pas later een beetje lastig te worden…..’
Zo beschreef de recent overleden Rotterdamse professor Kees Hoornstra op 97-jarige leeftijd zijn persoonlijke ervaringen in de radiologie van de zestiger jaren. Hoornstra was radioloog en hoofd van de afdeling radiologie van het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis tussen 1967 en 1987. 
In 2018 verscheen het tweetalige boek Van stadsziekenhuis tot top academisch instituut. No nonsense radiology in Rotterdam, waarin naast de geschiedenis van de afdeling een aantal ‘oral history’-verhalen zijn opgenomen met medewerkers van de vroegere en huidige radiologieafdeling zoals professor Kees Hoornstra. Ook het huidige afdelingshoofd professor Gabriel Krestin, kinderradioloog Morteza Mearadji, laboranten, onderzoekers en andere medewerkers vertellen hun persoonlijke verhaal over de afdeling vroeger en nu.
Het boek is geschreven in opdracht van professor Gabriel Krestin, inmiddels al 20 jaar afdelingshoofd in Rotterdam, die zijn inmiddels grote, internationaal bekende afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, met de interne verhuizing naar het vernieuwde Erasmus MC aan een breed publiek wilde voorstellen.
Een werkgroep bestaande uit medewerkers van de afdeling heeft samen met auteur NVMG-lid Astrid Fintelman anderhalf jaar lang gewerkt om het modern vormgegeven boek tot stand te brengen.

De Rotterdamse afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde heeft een boeiende geschiedenis, die niet begint met de stichting van het academische Dijkzigtziekenhuis in de jaren zestig, maar al wortels heeft in de oude radiologie van het Sophiakinderziekenhuis en het Coolsingelziekenhuis van de 19e eeuw. Drie jaar na de ontdekking van de röntgenstraling in 1898 schafte het Coolsingelziekenhuis haar eerste röntgeninstallatie aan. Vanaf dit moment loopt het verhaal van één van de pioniers van de radiologie in Nederland, chirurg Hector Jacob Lycklama à Nijeholt, langs een tragisch röntgenslachtoffer en de bekende neuroloog/psychiater Ziedses des Plantes, naar de bouw van het nieuwe Dijkzigtziekenhuis en de oprichting van de universitaire radiologie, tot aan de integratie van de kinderradiologie en de nucleaire geneeskunde naar de verhuizing van de hypermoderne afdeling in het nieuwgebouwde Erasmus MC in 2018. Deze lijn der geschiedenis was zeker geen rechte lijn, maar een hobbelig pad met zijwegen naar zogenaamde ‘turf battles’ met andere specialisten, bezuinigingen en misverstanden met geldschieters. In het 255 pagina’s tellende boek staan behalve de geschiedenis van de afdeling en haar voorgangers in drie hoofdstukken, ook prachtige afbeeldingen en de tien persoonlijke verhalen van medewerkers, een overzicht van de radiologische proefschriften tot 2018 en historische beschrijvingen van de huidige aandachtsgebieden in Rotterdam: abdomenradiologie, cardiovasculaire radiologie, interventieradiologie, kinderradiologie, mammaradiologie, musculoskeletale radiologie, neuro- en hoofd-halsradiologie en thoraxradiologie.
Als u het boek alsnog zou willen ontvangen (zolang de voorraad strekt), kunt u contact opnemen met auteur Astrid Fintelman: [email protected]

Een uitgebreidere inhoudsbespreking van het boek vindt u in Memorad, jrg. 24, nr. 1, (2019), pp. 44-46.  https://www.radiologen.nl/system/files/bestanden/publicaties/nvvr_mr_24.1_web.pdf