Van leren overleven naar leren over leven

Vijftig jaar transplantatiegeneeskunde in het UMCG

Recent verscheen Van leren overleven naar leren over leven. Vijftig jaar transplantatiegeneeskunde in het UMCG geschreven door Dr. R.H. Bakker en drs. R. ter Sluis.
(Hardback | 2019 | ISBN 9789058983343 | Eerste druk | 280 blz.)

Van leren overleven naar leren over leven biedt een overzicht van ruim 50 jaar toonaangevende klinische zorg en navenant onderzoek met de kenmerkende elementen van de transplantatiegeneeskunde in Groningen. In dit boek wordt duidelijk dat orgaandonatie en transplantatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Tevens wordt het belang van de transplantatiegeneeskunde voor de patiënt en de samenleving toegelicht.
Orgaantransplantatie is de afgelopen vijftig jaar een belangrijk maatschappelijk thema geworden dat grote investeringen van de gemeenschap vergt. Dat die investeringen het dubbel en dwars waard zijn, wordt niet alleen geschetst door de professionals, maar ook door de transplantatiepatiënten zelf. Beide groepen komen in het boek ruimschoots aan het woord. Daarnaast komt naar voren dat er de afgelopen vijftig jaar een belangrijke verschuiving plaatsvond van de focus van de zorg. Was de aandacht in de beginjaren vooral gericht op het overleven van de patiënt, waarbij het aanleren en het goed toepassen van nieuwe technieken – het leren overleven – centraal stonden, momenteel is deze meer gericht op de kwaliteit van de overleving: het opnieuw leren leven. Aan het verleggen van dit zwaartepunt hebben vooral de gunstige resultaten van diverse vormen van transplantatie bijgedragen.
Dit boek dient niet alleen als een verantwoording aan zowel de donoren en hun nabestaanden als de patiënten en hun naasten, maar ook aan de gemeenschap als geheel. Het laat zien wat er met ieders inzet en investeringen op velerlei gebied in de afgelopen vijftig jaar is bereikt.