Van Röntgenfoto naar Scan

Honderdtwintig jaar medische beeldvorming

Tot 1 september 2019: Van Röntgenfoto naar Scan: Honderdtwintig jaar medische beeldvorming

https://medischegeschiedenis.mumc.nl/actueel/agenda/opening-expositie-van-rontgenfoto- naar-scan-honderdtwintig-jaar-medische-beeldvorming

Waar: In Maastricht UMC+, in de gang naar het Van Kleef gebouw (NIVO 1)
Wanneer: Vanaf 26 september 2018 – 1 september 2019
Doelgroep: patiënten en hun begeleiders, studenten en medewerkers van het MUMC+.

Op woensdag 26 september 2018 is de opening van de tentoonstelling ‘Van Röntgenfoto naar Scan. Honderdtwintig jaar medische beeldvorming’. Jaarlijks is in het Maastricht UMC+ een expositie te zien over onderwerpen die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van de geneeskunde met als doel de huidige medische praktijk in perspectief te plaatsen. Infectieziekten, Vruchtbaarheid en Geneeskunde en Anatomie en Embryologie passeerden afgelopen jaren zo de revue. Daarbij wordt geprobeerd een link te leggen met wat er nu in het Maastricht UMC+ gebeurt. Deze expositie belicht de moeilijke beginjaren van de röntgenologie. Deze begint voor Nederland in Maastricht in 1896 met pioniers als Heinrich Hoffmans, de directeur van de gemeentelijke hbs aan de Helmstraat, en Lambert van Kleef, de chirurg van het ziekenhuis Calvariënberg.
Röntgenonderzoek 1920 De moeilijkheden die zij moesten overwinnen, als ook de risico’s die zij daarbij liepen komen in beeld. Getoond wordt hoe het verder ging, in Calvariënberg maar ook ver daarbuiten, en hoe in de jaren ’70 van de vorige eeuw met de komst van de computer allerlei scanmethoden geïntroduceerd konden worden. Echografie, computertomografie, magnetische resonantie beeldvorming (MRI) en allerlei nucleaire technieken maakten dat het inwendige van de mens toen pas echt in beeld kwam. De invloed van deze methoden op het geneeskundig handelen is spectaculair, zoals enkele voorbeelden illustreren. De verschillende technieken worden daarbij uitgelegd. Het is echter niet alleen de techniek die het doet. Het maken en interpreteren van medische beelden is mensenwerk en toewijding en deskundigheid zijn daarbij essentieel. Dat is nu zo en dat zal voorlopig ook nog wel zo blijven. Artificiële intelligentie en computermatige beeldherkenning gaan zeker komen, maar staan nog pas in de kinderschoenen.
CT scanner 2018