NVMG Galerij

Oud-bestuursleden

 • Harry Hillen: 2013- voorzitter
 • Theo van Berkestijn: 2013- bestuurslid
 • Dick Busman: 2013 bestuurslid
 • Reina de Raat: 0000-0000 voorzitter
 • Kees Olthof: 0000-0000 penningmeester

 

 • Hans Wupkes (1946-2021), bestuurslid 2013-2021
  In memoriam: Tot ons verdriet moesten wij onverwacht voorgoed afscheid moeten nemen van Hans Wupkes (Schiedam 1946-Nijlen 2021), bestuurslid van de NVMG vanaf haar oprichting in 2013.
  Lees meer Toentertijd zag hij, als voorzitter van de Vereniging van de Geschiedenis van de Verpleegkunde (VGV), de meerwaarde in de verbinding met een vereniging die een breder palet van de medische geschiedenis beslaat dan die van de verpleegkunde alleen. Hij heeft zich veel moeite getroost om deze visie over te brengen op de leden van de VGV en het fusieproces met de NVMG heel zorgvuldig begeleid. Hans heeft zich bij ons sterk gemaakt voor het realiseren van excursies en andere activiteiten vanuit verpleegkundig perspectief, zonder daarbij het samenwerkingsaspect met andere disciplines en andere verenigingen  op verpleegkundig historisch gebied uit het oog te verliezen. Heel typerend voor Hans was zijn snelle manier om mensen op waarde te schatten en zijn subtiele, nooit aflatende  gevoel voor humor. Zijn carrière in de verpleging begon in 1966 met een inservice opleiding in de psychiatrie, in het Provinciaal Ziekenhuis in Santpoort, waar hij al snel docent werd. Om zich verder te bekwamen in het onderwijs vertrok hij naar De Haag en werd docent verpleegkunde aan de Hogeschool. Hans was heel hulpvaardig, sociaal en trouw zoals ook bleek bij zijn afscheid, dat druk bezocht werd. Treffend op zijn overlijdensbericht zijn de woorden: 'De band die je ware familie verbindt, is niet altijd van bloed, Maar ook van respect, liefde en geborgenheid.' Hans, we missen je.
  Namens het NVMG-bestuur, Petrie Roodbol.
 • John Soedirman (1950-2023), bestuurslid 2022-2023.
  Op 18 september 2023 overleed op 73-jarige leeftijd ons bestuurslid John Soedirman. John was al geruime tijd ziek, maar zijn overlijden heeft eenieder verrast. Ondanks zijn gezondheidsproblemen was John actief op velerlei, vooral medisch gelieerde, terreinen. Als erudiet persoon was hij breed geïnteresseerd en beschikte hij over een veelzijdige expertise.
  Lees verder Naast het NVMG-bestuur waarin hij eind oktober 2022 werd benoemd, was hij onder meer bestuurslid van de Stichting Olijf, Stichting Zeldzame Bloedziekten, Stichting Amyloïdose en het Patiëntenplatform Sarcomen. Hij bekleedde functies als (vice)-voorzitter, penningmeester en redactielid, in welke hoedanigheid hij ook bij de NVMG betrokken was. Daarnaast maakte hij zich sterk voor dierenrechten en was hij publieksmedewerker van het Cobra-museum. Typerend voor hem in het afgelopen jaar was het na iedere ziekenhuisopname vol goede moed hervatten van zijn vele werkzaamheden. In coronatijd raakte hij als invalarts betrokken bij trombosediensten waar hij antistollingsklachten monitorde bij trombosepatiënten na covidvaccinatie. Recent werd zijn herregistratie als arts bevestigd. Als medisch-historisch onderzoeker ging zijn aandacht in het bijzonder uit naar de rol van Nederland in Indonesië in de periode 1945-1950. Hij was oud-voorzitter van de Indische genealogie vereniging. Hij werkte aan een proefschrift over de historische ontwikkeling van de forensische toxicologie. Wij herinneren ons John als een bescheiden, empathische, hulpvaardige man. De familie zal begin 2024 een herdenking organiseren, waarvan de details later bekend worden gemaakt.
 • Kees Graamans, bestuurslid xxxx-2024.

Ledenadministratie

 • Kees Veenhof, ledenadministratie 2013-2022
  Kees (C.H.N.) Veenhof (emeritus hoogleraar Medische Oncologie) heeft jarenlang de NVMG ondersteund door administratieve werkzaamheden van de secretaris en penningmeester over te nemen.
  Lees meer Recent heeft Kees aangegeven dat hij hier om gezondheidsredenen of zoals hij het zelf omschrijft ‘bij de leeftijd behorende beperkende zaken’ helaas mee moet stoppen. Kees werkte nauwgezet en snel, was altijd bescheiden, vriendelijk en voorkomend. De ledenlijst bijhouden, betalingen die op de rekening binnenkwamen controleren, de cursus-administratie verzorgen en talloze andere taken (zoals het verwerken van alle akkoorden van leden met de privacyverklaring in kader van invoering AVG), die NVMG voor haar leden uitvoert; niets was Kees te veel. Niet zelden ontdekte Kees een onvolkomenheid of ander opvallend feit in de administratie, dat dan dankzij zijn oplettendheid snel gecorrigeerd kon worden. Als webredacteur en bestuurslid heb ik altijd met veel plezier samengewerkt met Kees. Samen konden we veel klussen razendsnel oplossen. Hoewel ik me meer richtte op de digitale omgeving en Kees meer op de ‘oude papieren’ administratie, was Kees daar altijd geïnteresseerd in de digitale tools en mogelijkheden. Op gestreamde bijeenkomsten in de coronaperiode zat Kees altijd paraat met mobiel en WhatsApp om zo nodig berichten, die bij hem binnenkwamen, door te geven aan het bestuur of de moderator achter de knoppen. Op de ledenvergaderingen was Kees steevast, samen met zijn vrouw Trees van de partij. Tijdens mijn eerste kennismaking met Kees en zijn vrouw op zo’n bijeenkomst straalden zijn vriendelijkheid, innemendheid en betrokkenheid van hem af. Ook met de overgang naar onze nieuwe website in 2018 was hij steeds goed op de hoogte en kon meedenken wat vernieuwingen voor de administratie konden betekenen. Niet alleen ik, het hele bestuur zal na 7,5 jaren ondersteuning Kees dan ook erg missen; zijn opgewekte accurate manier van werken en zijn persoonlijke betrokkenheid. Hopelijk gaan we Kees, en Trees, de komende ledenvergaderingen nog vaak bij de NVMG tegenkomen.
  Astrid Fintelman (webredacteur), 25 augustus 2022.