Eric Prins' wegwijzer

Eric Prins, uw gids

Na een lange loopbaan als patholoog kwam ik op het pad van de medische geschiedenis. Als bestuurslid van de NVMG en vooral als vrijwilliger bij het Trefpunt MGN kreeg mijn historische belangstelling een krachtige impuls. Bovendien kwamen er onderwerpen in beeld die mij een nadere studie waard schenen. Dat noodzaakte tot bijstuderen! Maar welke boeken kon ik daarvoor het beste gebruiken?
Die vraag zullen veel collega's, maar ook geïnteresseerden buiten de medische wereld herkennen. Ik besloot daarop om van mijn studietocht op deze pagina verslag te doen en zo de rol van 'wegwijzer voor de studie van de medische geschiedenis' op mij te nemen. Ooit, in een jang verleden (1981), nam Mart van Lieburg dezelfde rol op zich, wat leidde tot de publicatie van de Handleiding voor de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde. Het boek is via de TMGN-website te raadplegen of te downloaden (link).

Stap 1