Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur

Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitriool wetgeving rond de negentiende eeuw

Bedrijfsarts en NVMG-lid Jurjen Breedijk schreef samen met bedrijfsarts Teus Brand een prachtig artikel over een vroege casus medische milieukunde in de geschriften van en over de Italiaanse arts Ramazzini

Mens en milieu blootgesteld aan zwavelzuur. Een Italiaanse rechtszaak uit 1690 en de Nederlandse vitriool wetgeving rond de negentiende eeuw

Samenvatting
Al vier eeuwen is de schadelijkheid van zwavelzuur bij Ramazzini en de plaatselijke Italiaanse autoriteiten bekend, doch ontkend. We gingen de betrokkenheid van Ramazzini na door onderzoek aan onder andere rechtbankstukken uit 1690. Een burger klaagde een fabrikant van vitriool aan omdat de vrijkomende dampen de gezondheid van omwonenden zou schaden. De rechter oordeelde in het voordeel van de producent. Ramazzini uit in zijn hoofdwerk ‘Over de ziekten der werkers’ zijn twijfel over de juistheid van deze uitspraak. Hij vermeldt echter zijn eigen betrokkenheid in deze zaak niet. Ons onderzoek completeert de geschiedenis en toont aan dat Ramazzini samen met de geleerde Leibniz het fabriekje heeft bezocht en bevriend was met de verdediger van de gedaagde. In de Nederlanden heeft de zwavelzuur-industrie ook dezelfde bezwaren ondervonden. Uiteindelijk moeten door de Omgevingswet (2022) mens en leefomgeving zonder schade gedijen. Het artikel is eerder geplaatst in het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (2021, 34 (1)), 4-10.

U kunt het hele artikel in PDF, inclusief mooie afbeeldingen, hier vinden!