Luchtbruggen voor hartpatiïënten

Op zondagochtend 7 april 2019 tussen 11.00 uur en 13.00 uur verzorgt Annabelle Slingerland voor de Vrije Academie in het Cromhouthuis / Bijbels Museum in Amsterdam een lezing over de luchtbruggen voor hartpatiënten. Herinnert u zich de beelden nog? Van Nederlandse hartpatienten die naar Amerika vliegen om daar geopereerd te worden? Na tien jaar vruchteloos soebatten tussen overheid, verzekeraars en ziekenhuizen zijn de wachtlijsten langer dan ooit en dus chartert Henk Fievet, de oprichter van de patiënten vereniging in 1970, een vliegtuig en vertrekt in 1976 met 7 medepatiënten en 7 verslaggevers naar Houston, waar de prestigieuze hartchirurg Dr. Denton Cooley aan het Texas Heart Institue aan de lopende band hartoperaties uitvoert. De patiënten komen als herboren terug, het journaal, actualiteitenprogramma’s en kranten zijn er vol van, de regering wordt wakker en initieert extra luchtbruggen naar Genève en Londen. Met filmbeelden, fotomateriaal en getuigenverslagen van betrokkenen gaat arts en wetenschapper Annabelle Slingerland met u terug naar de jaren zeventig. Ook worden lijnen getrokken met het heden, waarin we voor bepaalde medicijnen en behandelingen nog altijd naar het buitenland gaan.
Voor meer informatie en inschrijving: www.vrijeacademie.nl