Geneeskundige troepen

De commissie Commissie Geschiedenis Verpleegkunde van de NVMG organiseert op 21 september 2019 een excursie naar de Historische Verzameling van de Geneeskundige troepen in de Korporaal van Oudheusden kazerne, te Hilversum, inclusief lezingen van o.a. prof. dr. Hans Binneveld.
De Militair Geneeskundige dienst bestaat sinds 1813. De historische verzameling van de geneeskundige troepen, geeft een interessant overzicht van de veranderingen in de geneeskundige verzorging binnen de krijgsmacht. Er zijn voorwerpen te zien die aan het front, waar geïmproviseerd moest worden, en in de hospitalen gebruikt werden. Uniformen en fotomateriaal, o.a. hulpmiddelen die door een militair arts in de 19e eeuw werden ontworpen.

Programma
11.00 uur                   Ontvangst koffie/thee
11.30 uur                   Welkom door Hans Wupkes
11.35 uur                  Lezing Prof. Dr. Hans Binneveld; Het ontstaan van de militaire psychiatrie in de WO I.
12.20 uur                   Inleiding door Dr Leo van Bergen op zijn boek “Pro Patria et Patienti”: De Nederlandse militaire geneeskunde van 1795-1950
12.45 uur                   Inleiding door de heer Rob Elfers; De operationele gezondheidszorg en de historische verzameling van de geneeskundige troepen.
13.15 uur                   Lunch met lunchpakket
14.00 uur                   Rondleiding tentoonstelling
16.00 uur                  Vertrek naar restaurant Rading waar een drankje en maaltijd geserveerd worden
18.00 uur                  Uiterlijk vertrek naar station

De kosten bedragen 40 euro, wilt u dit voor 1 september storten op rekening van de NVMG nummer NL25 INGB 0006 2655 76 t.n.v. NVMG te Utrecht o.v.v. uw naam en excursie. Aanmelding voor 1 september per mail [email protected] Of schriftelijk bij Tine Casimir, De Zegge 7, 5591 TT Heeze. We betreden militair terrein waar veiligheidsmaatregelen gelden. Voordat men het terrein mag betreden moet men zich legitimeren. Fotograferen is op het terrein van de kazerne en museum niet toegestaan.
Wij hopen u te zien op 21 september. Namens de commissie, Tine Casimir