Dichten is willen leven

De neuroloog Abraham Gans (1885-1971)

Mart van Lieburg, Dichten is willen leven. De neuroloog Abraham Gans (1885-1971) (Urk 2023), pp. 426, ISBN 9789083133881. Prijs € 39,50. Zie de TMGN-webpagina.