De pest en haar slachtoffers in Brussel 1668

Recent verscheen een bronnenpublicatie over de pest in Brussel, die interessant is voor medische historici. Het is een transcriptie-project van Familiekunde Vlaanderen regio Leuven en is gerealiseerd door een groep vrijwilligers: 
Herman Swinnen (redactie), Paul Behets, Kristof Van Pottelbergh, Frans Belis, Jan Caluwaerts, Majella Martelé, Myriam Smet, Raf Van der Donckt, Paul  Vanduynhoven, Lieve Vanhaecke, Leesgroep paleografie Duffel.

Over het project: In tempore non suspecto (van corona was er nog geen sprake) en na onze vorige projecten (de tellingen van 1702 in Brussel en Vlaams-Brabant) vonden we het een uitdaging om een register van de Brusselse magistraat, dat tijdens de epidemie (1668-1669) per wijk alle met de pest besmette huizen en hun inwoners beschreef, te transcriberen. Er werd veel informatie gegeven over de beroepsbezigheden van de vermelde personen, alsook een situering van de plaats waar het besmette huis juist gelegen was. Maar het betrof enkel het jaar 1668 en daarom zochten we verder en vonden nog tal van andere bronnen in verband met deze laatste pestepidemie in Brussel. Zo transcribeerden we ook resolutieboeken van de Tresorij, de stedelijke ordonnanties uitgegeven naar aanleiding van de epidemie, contracten met de hoofdrolspelers in de bestrijding van de epidemie, octrooien van de centrale overheid, ..  Ook het boekje over de pest dat doctor Louijs Overdatz toen op vraag van de stad uitgaf. Kortom meerdere bronnen die een boeiend licht werpen op deze moeilijke periode voor de stad en haar inwoners. Belangrijk lijkt ons ook dat in deze bronnen vooral de minder begoede inwoners – en juist daardoor meer door de ziekte getroffen – aan bod komen, zij die in andere bronnen zoals de notaris- of schepenarchieven onderbelicht blijven.  Hier komen ze op het voorplan in een beperkte familieschets met hun beroep, woonplaats en leefomstandigheden. Het is tenslotte ook een bron over de geschiedenis van Brussel van voor de beschieting van 1695.
Deze ruime bronnenpublicatie over dit evenement in Brussel is bewerkt van uit een genealogische invalshoek – dus met veel aandacht voor de individuele stadsbewoners – maar zal ongetwijfeld ook historici en demografenkunnen verrassen en boeien. Het resultaat is nu ter perse. Een inleiding situeert het geheel en geeft duiding bij de bronnen, de epidemie en de strijd er tegen. Achteraan is er een index op de persoonsnamen, de beroepen, de huis- en de straatnamen. De personenindex, met de meer dan 2.000 namen, is nu reeds consulteerbaar op de website van FV Leuven, via deze link.

Technische gegevens en bestelling: het boek wordt uitgegeven in twee delen. Het telt meer dan 680 pagina’s, waarvan 520 pagina’s transcriptie.
Er zijn indexen op de persoonsnamen, de beroepen, de straat- en de huisnamen toegevoegd. Twee uitvouwbare kaarten vervolledigen het geheel.
Bestellen kan via [email protected] en mits betaling van het verschuldigde bedrag op rekening nummer BE10 0013  1130 4604 van FV regio Leuven vzw, met vermelding ‘Pest in Brussel 1668’ en het verzendadres.
Voor meer informatie over Familiekunde Vlaanderen regio Leuven: http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be