Bio-genealogie en fysionomie

Op de website van het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis vindt u onderstaand bericht over voor wetenschappelijke doeleinden geschikt bronnenmateriaal over de bio-genealogie.

Het einde van de bio-genealogie

Prof. Dr. Johan Frans van Bemmelen (1859-1956), hoogleraar dierkunde (vergelijkende anatomie en fysiologie) in Leiden, hield zich bezig met een nieuw onderzoeksterrein in wat hij de ‘bio-genealogie’ noemde. Hij verrichtte deze werkzaamheden aan het door hem in 1931 opgerichte Nederlandsch Bio-Genealogisch Instituut in Den Haag, sinds 1933 voortgezet als Nederlandsch Instituut voor Erfelijkheidsonderzoek bij den Mensch en voor Rassenbiologie. Hij introduceerde het begrip ‘parenteel’ in de genealogie, dat voorheen alleen werd gebruikt in het erfrecht. Hij maakte vele parentelen en kwartierstaten om fysionomische overeenkomsten tussen voorouder en afstammeling aan te tonen, waarbij hij gebruikmaakte van portretfoto’s om overeenkomsten in gelaatstrekken, haartype, etc. te onderzoeken.

‘Kwartierstaten en parenteelen’
De bio-genealogische gegevens zijn bij het CBG ondergebracht, maar slechts voor wetenschappelijk onderzoek raadpleegbaar. De iconografische informatie is in 2669 glasnegatieven bij het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) te Den Haag opgeslagen. Geïnteresseerden in zijn gedachtegoed kunnen natuurlijk wel uit onze Bibliotheek de verschillende publicaties raadplegen die Van Bemmelen onder de naam van het Nederlandsche Bio-Genealogisch Instituut heeft gepubliceerd, waaronder…

Verder lezen: https://cbg.nl/actueel/bio-genealogie

Prof. dr. Mart van Lieburg schreef in 2006 al een artikel Genealogie en geneeskunde in Nederland. Een historische verkenning en praktische handreiking voor het jaarboek van het CBG.