Geschiedenis van de Utrechtse pathologie

In 2019 is een uitgave verschenen over de geschiedenis van de pathologie in Utrecht. Prof. dr. Jan G. van den Tweel heeft dit overzicht, De geschiedenis van de Utrechtse Pathologie. ca 1800-2020, geschreven als een beknopte toegankelijke geschiedenis gebaseerd op boeken van Gerhard Teunis (Harry) Haneveld (1924-2009). Dit staflid van de afdeling pathologie van het AZU in de jaren zestig van de vorige eeuw was gepromoveerd op Pathologische Anatomie in Utrecht, circa 1800-1850 en heeft later nog uitgebreider over deze geschiedenis geschreven.
Deze nieuwe uitgave voert de lezer mee van de ontwikkelingen in de pathologie binnen heel Europa, via de ontwikkeling in Nederland naar de pathologie in Utrecht. Beroemde namen als Jan Bleuland, Petrus Koning, Bernard Franciscus Suerman, Jacob Lodewijk Coenraad Schroeder van der Kolk, Franciscus Cornelis Donders en Pieter Harting passeren de revue, maar ook de meer recente artsen, die de zelfstandige leerstoel in de pathologie in Utrecht bekleed hebben.

Over de uitgave van dit boek verscheen op de website van het UMC Utrecht eerder een artikel 

Hier vindt u de inhoudsopgave van het boek deel 1, en  deel 2 

Het boek De Geschiedenis van de Utrechtse pathologie, met meer dan honderd historische foto’s, is op aanvraag voor 25 euro verkrijgbaar via het secretariaat van de afdeling pathologie.