Over de NVMG

E-mail

E-mail: secretariaat@nvmg.nl

Postadres NVMG

NVMG
p/a Trefpunt Medische Geschiedenis
Foksdiep 4
8321 MK Urk

Opgericht

5 november 2013
Ingeschreven bij de KvK 59160985

Bestuur

 • Mevr. drs. R. de Raat (voorzitter)
 • Dr. T.C. Bolt (secretaris)
 • Dr. C.G. Olthof (penningmeester)
 • Prof. dr. K. Graamans
 • Drs. F.J. Schuitemaker
 • Dhr. H.A. Wupkes

Doelstellingen

De doelstellingen van de NVMG zijn het bevorderen en coördineren van:

 • Kennis van de medische geschiedenis
 • Onderwijs en bijscholing in de medische geschiedenis
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Algemene belangstelling voor het medische cultureel erfgoed
 • Verantwoord archiefbeheer

Activiteiten

Activiteiten van de NVMG zijn o.a.:

 • Ontmoetingsplaats zijn voor leden
 • Cursus Medische Geschiedenis
 • Jaarlijkse Domus Dag
 • Medisch historische Marktdag
 • Witness seminars
 • Werkgroep medisch Latijn
 • Gerichte stimuleringsactiviteiten m.b.v. commissies

Commissies

De NVMG heeft een aantal bijzondere commissies:

Commissie Cursus Medische Geschiedenis en Geschiedschrijving

Jaarlijks organiseert de cursuscommissie een samenhangende cursus Medische Geschiedenis en Geschiedschrijving, waarin gedurende vier dagen verspreid over het jaar een centraal thema wordt uitgewerkt. De doelgroep bestaat uit alle geïnteresseerden in medische geschiedenis.

Commissie Onderwijs en Onderzoek

De doelstellingen van de commissie:

 • Bevorderen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs op het gebied van de medische geschiedenis
 • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische geschiedenis
 • Versterken van de academische positie van de discipline medische geschiedenis

De samenstelling van de commissie is als volgt:

Zittende hoogleraren medische geschiedenis:

 • Prof. M.J.van Lieburg (EUR,UMCG,LUMC)
 • Prof. E.Houwaart (MUMC)
 • Prof. F.Huisman (UMCU)

Leden uitgenodigd vanwege relevante expertise en functie

 • Prof. P.Hoogendoorn (decaan LUMC, ontwerper anatomisch museum LUMC)
 • Prof. J.Borleffs (prodecaan onderwijs en opleiding UMCG)
 • Prof. J.Mackenbach (hoofd Public Health Erasmus MC)
 • Prof. J.Bredée (UMCU, aandachtsgebied onderwijs, aiossen)
 • Mevr. Drs. K. van ’t Land (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Dr. H.de Waardt (VUMC, trait d’union Mastercursus Medische Geschiedenis)
 • Dr. L. de Rooy (AMC, museum Vrolik, historische commissie AMC)
 • Prof.H.Hillen (namens NVMG bestuur)
 • Dr. T.C. Bolt (UD medische geschiedenis Erasmus MC, secretaris NVMG)

Commissie Geschiedenis der Verpleegkunde

 • J.C.P. den Boer (Hans)
 • Mw. M.J. Casimir-de Graaf (Tine)
 • Mw. C. aan de Stegge (Cecile)
 • Mw. J. van der Wel-van Poppel (Jopie)
 • H.A. Wupkes (Hans), voorzitter