Downloads / links

Downloads

De volgende documenten/publicaties kunt u hier downloaden:

Symposium over evidence-based medicine, 26 september 2015, UMC Utrecht

Op 26 september 2015 organiseerde de NVMG, in samenwerking met het UMC Utrecht (Divisie Julius Centrum), het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht en de Stichting Historia Medicinae een symposium in UMC Utrecht over het onderwerp: ‘Evidence-based medicine: evaluatie van een beheersingsmechanisme (1990-2015).
Het programma van het symposium kunt u hier downloaden. NB: Ab Klink, die als spreker op het programma staat was wegens ziekte verhinderd en werd vervangen door Niek Urbanus.
Meerdere sprekers hebben het goedgevonden dat hun powerpointpresentaties in pdf-format worden gepubliceerd op onze website. U kunt hieronder de volgende presentaties downloaden:

Partners/links

MGN portaal

MGNportaal.nl documenteert en inventariseert de geschiedenis, geschiedbeoefening en activiteiten op het terrein van de geschiedenis van de geneeskunde, farmacie, tandheelkunde, diergeneeskunde en verpleegkunde in Nederland en zijn voormalige koloniën.

Het MGN-portaal functioneert als een soort startpagina die toegang biedt tot alle relevante websites en informatie op het terrein van de medische geschiedenis in Nederl

SCME / Trefpunt Medische Geschiedenis

De Stichting Centrum voor Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME) heeft als doel belangrijk medische erfgoed te behouden, te beheren en toegankelijk te maken. De NVMG onderschrijft het belang van de SCME ten volle en zal daar waar mogelijk gebruik maken van het door de SCME opgerichte Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) op Urk.

Vereniging voor de Geschiedenis der Verpleegkunde

Met zustervereniging Vereniging voor de Geschiedenis der Verpleegkunde (VGV) is de NVMG een verregaande samenwerking aangegaan. Om de krachten te bundelen zal de VGV begin 2016 worden opgeheven. De leden worden gestimuleerd om lid te worden van de NVMG, die een speciale commissie zal oprichten voor het behartigen van de belangen en het organiseren van activiteiten op het gebied van

GEWINA

Waar mogelijk wil de NVMG ook samenwerken met GEWINA, het Belgisch-Nederlandse Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis

Buitenlandse/internationale verenigingen en organisaties

Op termijn zal de NVMG streven naar nauwere contacten en samenwerking met buitenlandse en internationale verenigingen of organisaties op het gebied van medische geschiedenis. In de NVMG-nieuwsbrieven zal ook bericht worden over mogelijk interessante activiteiten die in het buitenland, in het bijzonder in buurlanden, worden georganiseerd.

Links naar buitenlandse/internationale verenigingen en organisaties vindt u hieronder: