Who cares?

Historici en de zorg voor de gezondheid

Op vrijdag 23 augustus 2019 staat tijdens de Historicidagen in de binnenstad van Groningen een sessie over medische geschiedenis gepland. De Historicidagen vinden plaats in het Academiegebouw en het Harmoniegebouw van de RUG in Groningen op 22, 23 en 24 augustus 2019. De historicidagen verbinden allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals. De sessie over medische geschiedenis vindt plaats van 14:00-15:30 uur. Een sessie duurt maximaal 1,5 uur en bestaat uit maximaal 5 sprekers, zodat er ruimte blijft voor interactie met het publiek. Sessies bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen of projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin.

Thema: Who cares? Historici en de zorg voor de gezondheid

Aan wie komt de zorg om de (volks)gezondheid toe? En aan wie de taak daarop in historische zin te reflecteren? Juist omdat de zorg om gezondheid ons allen aangaat, hebben niet alleen artsen maar ook historici het recht – of zelfs de plicht – zich rekenschap te geven van haar verleden. In dit panel komen de volgende thema’s aan de orde: de geschiedenis van verdovende middelen en het lastige onderscheid tussen ‘legale’ medicijnen en illegale ‘drugs’ (Gemma Blok); de Nederlandse gezondheidscultuur en de politieke dimensie van preventieve zorg (Timo Bolt); de rol die het vak medische geschiedenis kan spelen in de medische opleiding (Frank Huisman); de zeggingskracht van vroegmoderne medische opvattingen voor de moderne gezondheidszorg (Rina Knoeff) en de winst die de ‘material turn’ heeft opgeleverd voor de lichaamsgeschiedenis (Willemijn Ruberg). Als geheel wil het panel een aanzet geven tot een debat over het narratief, het publiek en de institutionele setting van historische reflectie op gezondheid, ziekte en genezen.
Sessievoorzitter: Catrien Santing. Organisator: Frank Huisman

Sprekers:
Gemma Blok : ‘De geschiedenis van “drugs” na 1800’
Timo Bolt : ‘De cultuur van preventie: preventieve gezondheidszorg in Nederlands sinds 1950’
Frank Huisman : ‘Medische geschiedenis en de vorming van reflexieve artsen’
Rina Knoeff : ‘Gelukkig en gezond oud worden: niets nieuws onder de zon’
Willemijn Ruberg : ‘Lichaamsgeschiedenis na de material turn’

Voor meer informatie over de Historicidagen: https://historicidagen.nl