Wat eet je kipfilet?

De wereldwijde impact van Nederlands veevoer van 1954 tot nu

Onderstaand bericht is een korte weergave van de presentatie, die dr. Floor Haalboom heeft gegeven op het History, Health and healing symposium van 20 september jl., inclusief een link naar haar Engelstalige voordracht over dit onderwerp en een link naar haar recente proefschrift over de geschiedenis van de zoönosen uit de veehouderij: Negotiating zoonoses : Dealings with infectious diseases shared by humans and livestock in the Netherlands (1898-2001)

Wat eet je kipfilet? De wereldwijde impact van Nederlands veevoer van 1954 tot nu

Het vlees op uw bord heeft zelf veel moeten eten. Miljoenen tonnen aan veevoer worden over de oceanen verscheept om de intensieve veehouderij (of ‘bio-industrie’) mogelijk te maken. Dit heeft wereldwijde problemen tot gevolg. Land dat voor de productie van veevoer gebruikt wordt, kan niet direct voor voedselproductie gebruikt worden. Soja voor veevoer verbindt de verwoesting van het Zuid-Amerikaanse regenwoud met de Nederlandse mestfraude. Aangezien de vraag naar vlees en zuivel nog steeds groeit, zullen dit soort problemen alleen maar groter worden. Ook wat betreft gezondheid heeft veevoer grote gevolgen, bijvoorbeeld als vehikel voor infectieziektes (Salmonellae, BSE) en als bron van antibiotica. Het is dan ook belangrijk dat het verhaal van veevoer historisch onderzocht wordt: dit is nog onvoldoende gebeurd.
Medisch historicus Floor Haalboom onderzoekt dan ook de moderne geschiedenis van veevoer vanuit wetenschapshistorisch, milieuhistorisch en wereldhistorisch perspectief, met vee(voer)land Nederland als kapstok.

U kunt een Engelstalige versie van haar lezing vinden via de website van het Rachel Carson Center for Environment and Society, waar Haalboom als Fellow werkte aan dit project in 2018-2019. Het idee voor dit onderzoek komt voort uit Haalbooms proefschrift over de geschiedenis van zoönosen uit de veehouderij.