Vijf eeuwen geneeskunde en gezondheidszorg in Rotterdam, 1465-1965

De voorgeschiedenis van het Erasmus MC

Recent verscheen Vijf eeuwen geneeskunde en gezondheidszorg in Rotterdam, 1465-1965. De voorgeschiedenis van het Erasmus MC van ons NVMG-lid prof. dr. Mart van Lieburg. De uitgave kwam tot stand in samenwerking met het Erasmus MC.

Over het boek: De rijke medische geschiedenis van Rotterdam is onmiskenbaar. Al in de zestiende eeuw betoogde Desiderius Erasmus, ‘de waardigheid, de invloed, het nut en de noodwendigheid der medische wetenschap’ in zijn ‘Lof der geneeskunde’. Erasmus’ aansporing tot de medische studie viel in een tijdsgewricht waarin de medische wetenschap en het medisch onderwijs grote veranderingen doormaakten. Nieuwe universiteiten ontstonden en oude werden uitgebreid. Vanaf nu werden in het natuuronderzoek eigen waarnemingen en ondervindingen de gezaghebbende instanties, boven de autoriteit van Bijbel en Antieken. Auteur Mart van Lieburg neemt ons aan de hand door de tijd en door Rotterdam. Hij vertelt over de baanbrekende ontwikkelingen die de geneeskunde na de middeleeuwen gevormd hebben. In het boek is te lezen welke mensen en organisaties in Rotterdam een prominente rol in deze ontwikkeling hebben gespeeld. Ook alle in Rotterdam aanwezige ziekenhuizen, gasthuizen en krankzinnigengestichten worden beschreven. In 500 jaar tijd werd een geweldige vooruitgang gemaakt in de medische wetenschappen. We lezen alles over aderlatingen, het eerste anatomisch onderzoek, theorieën over het tot leven wekken van drenkelingen, het gevecht tegen ziektes als de pokken, cholera, difterie, tetanus en tuberculose, de ontdekking van vaccinaties, tot aan het eerste gebruik van stereoscopisch röntgenonderzoek met contrastvloeistof van de bloedvaten in de hersenen. Dit heel complete overzichtswerk geeft ons inzicht in de medische geschiedenis van Rotterdam, tot aan de komst van het Erasmus MC in 1965.

Voor meer informatie en bestellen: https://www.matrijs.com/Vijf-eeuwen-geneeskunde-en-gezondheidszorg-in-Rotterdam-1465-1965.-De-voorgeschiedenis-van-het-Erasmus-MC.