Tim Debroyer winnaar eerste Vernède-scriptieprijs


De winnaar van de Vernède Scriptieprijs 2022 is Tim Debroyer. Met zijn masterscriptie, getiteld ‘Het einde van tuberculose? Behandelingen en patiëntenervaringen in het Sanatorium Elisabeth te Sijsele (1945-1986)’, laat hij zien hoe groot het aandeel van verpleegkundigen was bij de uitschakeling van TBC als ziekte. Met deze scriptie wordt tevens zichtbaar hoe onzichtbaar het werk van de verpleegkundige vaak is. De prijs werd op 20 mei j.l. uitgereikt door de jury van Stichting Zuster Vernède.

De Vernède Scriptieprijs
De Stichting Zuster Vernède geeft subsidies aan activiteiten en projecten waarbij de focus ligt op de geschiedenis van verpleging en verzorging. De scriptieprijs is in 2020 ingesteld met als doel het onderzoek in de geschiedenis van de verpleging, een uiterst klein vakgebied, te stimuleren. Daarmee heeft de prijs een emancipatorische functie. De Vernède Scriptieprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een student die de beste bachelor- of masterscriptie heeft geschreven. Dat kan zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn.

Winnende scriptie ‘Het einde van de tuberculose?’
Hoewel de titel het niet doet vermoeden, gaat de scriptie precies over datgene waarvoor de prijs bestemd is. De scriptie concentreert zich op het werk, de taken en de verantwoordelijkheden van de verpleegkundige. Hierbij maakt Tim Debroyer mooi gebruik van oral history en koppelt dit fraai aan de resultaten van het archiefonderzoek. Hij benadert het onderwerp vanuit verschillende perspectieven, dat van de patiënt, de medische hoek, de verpleegkunde en andere disciplines. Juist die aanpak vanuit meerdere perspectieven laat zien dat de geschiedenis van de verpleging geen geïsoleerd vakgebied is. 
Ook de inhoud van de scriptie is origineel. TBC is een enorm probleem geweest en je zou verwachten dat het met de komst van penicilline was opgelost. Deze scriptie laat voortreffelijk zien hoe groot het aandeel van verpleegkundigen bij de uitschakeling van TBC als ziekte is geweest. Het creatieve gebruik van interviews met verpleegkundigen maakt de onzichtbare kant van de verpleegkundige praktijk zichtbaar.

Conclusie
De scriptie van Tim Debroyer laat zien hoe ondergewaardeerd het werk van verpleegkundigen vaak is: het is niet zichtbaar en wordt daarom vaak niet gezien of op waarde geschat. Ze bevat ook een belangrijke les. We moeten veel beter kijken en meer technieken benutten om dat vaak niet direct waarneembare effect van het werk van verpleegkundigen ook in ander (medisch) historisch onderzoek zichtbaar te maken.

De jury
In 2022 kwamen zes  scripties bij de Stichting Zuster Vernède binnen. Deze scripties zijn vervolgens geanonimiseerd en beoordeeld door vijf deskundigen vanuit de verpleegkundige en de medische discipline. De samenstelling van de jury was als volgt: Dr. Catharina Bakker (historica, bestuurslid en juryvoorzitter), Prof. dr. Frank Huisman (medisch historicus), Dr. Timo Bolt (medisch historicus),  Dr. Floor Haalboom (medisch historica) en Prof. dr. Marieke Schuurmans (verplegingswetenschapper). De jury was unaniem over de voordracht, die vervolgens is overgenomen door het bestuur.

Foto: Prijsuitreiking, v.l.n.r. Catharina Bakker, Tim Debroyer, Rob van der Sande (foto Jantien de Bruin).