Shells and Pebbles

Een website voor belangstellenden in de wetenschapsgeschiedenis

Voor medisch historici staan regelmatig interessante posts op de website Shells and Pebbles.

Over de blog-website: Shells and Pebbles is een plek waar belangstellenden in de wetenschapsgeschiedenis korte, laagdrempelige reflecties kunnen posten over interessante dingen die ze zijn tegengekomen, ten behoeve van andere belangstellenden in de wetenschapsgeschiedenis.
Het doel is niet: vernieuwend en grensverleggend onderzoek (al zullen we dat ook niet weigeren), maar: toegankelijke beschrijvingen en interpretaties van bronnen of literatuur waar je graag je gedachten over met anderen wilt delen.

Er zijn veel leuke bijdragen van verschillende auteurs. Een greep uit wat medisch historisch getinte bijdragen: The Glass Uterus: A Social History of an Object van Scottie Hale Buehler en Gewenste kennis over ongewenste kunde: Kleiweg de Zwaan over abortus onder de inheemse bevolking van Nederlands-Indië door Anne Por of Corona zonder eigenschappen van Ton van Helvoort.

Maar kijkt u vooral ook zelf: https://www.shellsandpebbles.com