Rol psychiatrische klinieken in WOII

Het NIOD doet onderzoek naar de rol van instellingen voor psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog.

Een grondig onderzoek naar de situatie in Nederlandse instellingen voor psychiatrische en gehandicaptenzorg tijdens de Tweede Wereldoorlog, moet duidelijkheid verschaffen over de situatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers van het NIOD zullen de ontwikkelingen in de instellingen voor psychiatrie en gehandicaptenzorg tijdens de bezetting systematisch in kaart brengen. Daarbij staat de vraag centraal wat de gevolgen waren van de bezetting voor de patiënten. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre Nationaalsocialistische opvattingen over psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking een aanwijsbare rol speelden in het beleid binnen de instellingen. 

Meer informatie over het onderzoek: https://www.niod.nl/nl/nieuws/onderzoek-psychiatrie-gehandicaptenzorg-woii-van-start

In 2017 publiceerden Marco Gietema en NVMG-lid Cecile aan de Stegge het boek Vergeten Slachtoffers, psychiatrische inrichting De Willem Arntsz Hoeve in de Tweede Wereldoorlog. Hierin kwam naar voren dat in deze inrichting de sterftecijfers tijdens de oorlog hoog waren en de invloed van de NSB zeer voelbaar.

Een artikel over dit onderzoek vindt u hier. De uitkomsten van dit onderzoek heeft bijgedragen aan het initiatief van het NIOD-onderzoek. Het boek kunt u online bestellen bij de uitgever en andere boekhandels.