Rina Knoeff hoogleraar Health & Humanities

Rina Knoeff gaat één van de vijftien Aletta Jacobs leerstoelen van de RUG bekleden als hoogleraar in Health and humanities aan de letterenfaculteit.

Nieuwsbericht op de website van de RUG: Prof. dr. Rina Knoeff is benoemd tot hoogleraar Health & Humanities. Zij is directeur van het Groningen Centre for Health and Humanities, coördinator bij de Aletta Jacobs School of Public Health en actief in (inter)nationale netwerken voor medical humanities. Bij een breder publiek is zij bekend door haar commentaar op Covid19 (o.a. in NRC, de Volkskrant en bij Radio1 OVT). In het verleden was zij projectleider van het NWO Vrije Competitieprogramma Cultures of Collecting. The Leiden Anatomical Collections in Context (2008-2012), en van het VIDI-project “Vital Matters: Boerhaave’s Chemico- Medical Legacy and Dutch Enlightenment Culture” (2012-2017).
Rina Knoeff is gespecialiseerd in de geschiedenis van de geneeskunde en gezondheid in de periode van de Verlichting. Haar specialisme richt zich in het bijzonder op geschiedenis van (anatomische) collecties, de cultuurgeschiedenis van het lichaam en leefstijlgeneeskunde in de 18e eeuw. Een terugkerende vraag in haar onderzoek is hoe kennis van vroegere (medische) geschiedenis kan helpen in de beantwoording van belangrijke gezondheidsvragen vandaag de dag.
Die laatste vraag zal leidend zijn voor Rina Knoeffs Aletta Jacobs-leerstoel in Health and Humanities: “de Geesteswetenschappen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek naar de historische, culturele, sociale en politieke mechanismen die zo vaak de gezondheid bepalen. Het is dus bijzonder passend dat de leerstoel Health and Humanities binnen de Faculteit Letteren is gesitueerd en vernoemd naar Aletta Jacobs. Als geen ander wist Aletta Jacobs dat gezondheid verder reikt dan het domein van de geneeskunde alleen.”