Radboud goes Overseas!

Op dinsdag 25 februari 2020, van 17.00 – 19.00 uur staat er weer een bijeenkomst van Medisch-historische Club D. de Moulin in het Radboud UMC gepland.

In deze bijeenkomst staan internationale initiatieven en samenwerking vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc in historisch perspectief centraal: Radboud goes overseas!

Programma
16.30 uur     Ontvangst
17.00 uur     Welkom door Leo van Bergen, voorzitter Medisch-historische Club D. de Moulin
17.05 uur     ‘Opkomst en ondergang van de Radboud ‘Airlift to Houston’. Annabelle Slingerland

Annabelle Slingerland studeerde af als MD, DSc, MPH, MScHSR en combineert internationaal haar medische werk met wetenschap. Ze werkte als arts in Tanzania (Ndala Hospital) en deed fundamenteel onderzoek naar monogene diabetes, waarover ze internationaal heeft gepubliceerd. Daarnaast is ze een fervent internationale open water zwemmer. Ze daagt verraderlijke wateren uit voor het goede doel, waaronder Robbeneiland voor kinderen met diabetes in Groote Schuur Hospital en het Rode Kruis. Momenteel werkt ze in  de historische archieven van Joslin Diabetes Center, Boston. In  een aanvullende project onderzoekt ze samen met antropologen, historici en sociologen van Harvard , MIT en Cambridge naar de luchtbruggen voor hartchirurgie die hebben bestaan ​​tussen Nederland, Houston, Londen en Genève. Het onderwerp op deze avond.

17.50 uur      Korte pauze
18.00 uur      De Katholieke Universiteit en de medische ontwikkelingssamenwerking. Joos van Vugt

Dr. Joos van Vugt studeerde contemporaine geschiedenis aan de (destijds nog) Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast diverse functies op de universiteit publiceerde Joost over uiteenlopende historische en actuele onderwerpen. Joos is sinds 1 juli 2015 bezig met een onderzoek naar activiteiten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc op het terrein van medische ontwikkelingssamenwerking. De Nijmeegse universiteit onderhoudt sinds medio jaren zestig intensieve contacten met ziekenhuizen en universiteiten in de Derde Wereld, met name in Tanzania en Indonesië. Ontwikkelingsdeskundigen, artsen en tandartsen uit Nijmegen hielpen bij de opbouw van de gezondheidszorg en de medische opleidingen in die landen. Andersom werden en worden artsen en veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden uitgenodigd om in Nijmegen hun opleiding af te ronden of een dissertatie te schrijven. Tegenwoordig ligt de nadruk op gezamenlijke onderzoeksprojecten met buitenlandse universiteiten. Ten slotte stelt de medische faculteit al sinds 1966 jonge aankomende artsen in de gelegenheid een ‘coschap ontwikkelingslanden’ te lopen in ziekenhuizen in Tanzania, Lesotho, Nicaragua en elders. Dit resulteerde in een boek Gezondheid voor allen, De Radboud Universiteit en haar medische ontwikkelingswerk, 1965-2015, dat in april 2019 is gepresenteerd.

18.45 uur     Discussie met aanwezigen
19.00 uur     Afsluiting

Aanmelden De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Wel graag aanmelden via onze website: www.radboudumc.nl/mhc
 
Locatie Hippocrateszaal, route 77, Studiecentrum Medische Wetenschappen, Geert Grooteplein 21, Nijmegen
Contact Radboudumc Health Academy Bianca Gremmen – van Bergen, projectmedewerker E [email protected] T (06) 27 20 96 01