Pillendraaiers en potjeslatijn

 

Pillendraaiers en potjeslatijn. Digitale tentoonstelling over de kennis en kunde van de vroegmoderne apotheker

De Delftse arts Pieter van Foreest (1521-1597) maakte zich eind zestiende eeuw ernstig zorgen over de stand van de geneeskunde. Hij constateerde een gebrek aan kennis bij arts, apotheker en chirurgijn en een wildgroei aan onbevoegden die geneeskundige handelingen uitvoerden. In de periode die volgde gingen steden hogere eisen stellen aan medische beroepsbeoefenaren. Zo veranderde de opleiding van apothekers ingrijpend en werd de controle op de bereiding van geneesmiddelen verscherpt. De digitale tentoonstelling gaat over de kennis en kunde van de apotheker in de vroegmoderne periode (ca. 1500-1800). Je ontdekt welke producten de apotheker in huis had om geneesmiddelen te bereiden en welke kennis over deze producten van belang was. Je leert hoe de kwaliteit van de afgeleverde medicijnen steeds meer moest voldoen aan regels en richtlijnen. En je komt te weten hoe in het medisch denkkader van de vroegmoderne arts en apotheker het geneesmiddel passend werd gemaakt voor de individuele patiënt.

Lees alles via het Nationaal Farmaceutisch Museum: https://www.nationaalfarmaceutischmuseum.nl/exposities/pillendraaiers-en-potjeslatijn