Per imperatief plakkaat

Overheid en pestbestrijding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Recent verscheen Per imperatief plakkaat. Overheid en pestbestrijding in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van NVMG-lid A.H.M. Kerkhoff een interssant werk over de aanpak van epidemieën door de overheid in de vroegmoderne tijd.

Over het boek: In de Oudheid en de Middeleeuwen dacht men dat pest werd veroorzaakt door kometen en hemellichamen die de lucht bezoedelden. Men probeerde lucht en bodem te zuiveren en bad tot God. In de veertiende eeuw kwam men op de gedachte dat pest werd veroorzaakt door een smetstof die van mens op mens werd overgebracht. De besturen van Italiaanse stadstaten waren de eersten die hiertegen gerichte maatregelen namen: cordons en quarantaines. De Staten-Generaal en de gewestelijke besturen in de Republiek keken bij pestepidemieën lang weg en probeerden uitbraken te verzwijgen. Pas vanaf 1665 ging men geleidelijk over op een centrale, primair-preventief gerichte aanpak. Op basis van archiefonderzoek laat A.H.M. Kerkhoff zien, dat politieke en economische overwegingen hierbij veel invloedrijker waren dan medisch-theoretische inzichten. Het gevoerde beleid was hard, sober en zuinig, maar effectief. Anders dan in andere Europese landen hebben zich in de Republiek geen pestepidemieën meer voorgedaan.
In de Volkskrant van 25 februari 202 verscheen een interview met de auteur A.H.M Kerkhoff over raakvlakken van de pest en de huidige COVID-19 crisis.

Voor meer informatie over het bestellen van het boek: https://verloren.nl/boeken/2086/254/28569/politiek-en-bestuur/per-imperatief-plakkaat