Pain overcome by progress?

The rise of the laboratory in modern medicine and life

Aan de letterenfaculteit van de RUG wordt via Zoom een webinarserie georganiseerd rond het thema ‘Health, Humanities and the Lab‘.

Het webinar van 15 maart 2021, van 16.00 uur tot 17.00 uur, gaat over de opkomst van het laboratorium in de moderne geneeskunde.