Notes on nursing

What it is, and what it is not

Florence Nightingale, Notes on nursing. What it is, and what it is not. Vertaald en hertaald door Rob van der Peet (eigen uitgave, 2022). ISBN 9789403670874.

Deze uitgave is een nieuwe vertaling van Notes on Nursing uit 1860 (en tot op zekere hoogte ook een hertaling van de eerste Nederlandse vertaling uit 1862). In Notes on Nursing: What it is, and what it is not beschrijft Nightingale heel concreet wat zij onder verplegen (nursing) verstaat, deels door in te vullen wat verplegen wél inhoudt (what it is) en deels door af te bakenen wat verplegen níet inhoudt (what it is not). Op geleide van de kritische teksteditie van Victor Skretkowicz (Florence Nightingale’s Notes on Nursing (revised, with additions), Scutari Press, 1992) zijn in dit boek ook alle wijzigingen opgenomen die Nightingale naderhand in haar tekst heeft aangebracht (in 1861, 1868 en 1875). In het boek zal de lezer veel typisch negentiende-eeuwse zaken tegenkomen. Te denken valt aan de benamingen van ziekten en geneesmiddelen, aan verpleegartikelen, aan voedingsmiddelen, aan gebruiksvoorwerpen, maar ook aan medische, natuurwetenschappelijke en ook theologische opvattingen van Nightingale. Meer informatie hierover is te vinden in de ruim driehonderd annotaties die het boek telt. Omdat deze informatie op de pagina staat waar de lezer die mogelijk nodig heeft, is een afzonderlijke Nederlandstalige inleiding op het boek overbodig.