NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde

De NVMG kreeg bericht van de succesvolle doorstart van de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde. De werkgroep is in 2012 opgericht – eerder bestonden er al twee andere studiegroepen bij het NHG die zich met de geschiedenis van de huisarts(geneeskunde) bezighielden. De periode van 2012 tot 2017 was heel vruchtbaar, met als belangrijkste resultaten een serie van tien artikelen in Huisarts en Wetenschap over de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde en het boek Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde, in samenwerking met het NHG ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Genootschap in 2016. In de afgelopen paar jaar heeft een aantal leden afscheid van de werkgroep genomen, maar gelukkig is een werving voor nieuwe leden in 2020 zeer voorspoedig verlopen, waardoor begin 2021 een doorstart in nieuwe samenstelling mogelijk was. Bijgaand informatie over de doelstellingen van de werkgroep, de resultaten tot nu toe, voorgenomen activiteiten, samenwerking, leden en contact.
PDF met informatie NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde
Meer informatie en contact: Mely van Malenstein, voorzitter  NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde, [email protected]