Medische geschiedenis via de livestream

Het is ook de schoone taak van de arts om lijdenden te bemoedigen en op te beuren

 
De NVMG organiseert ook dit jaar weer haar cursus medische geschiedenis. Maar de editie 2020 is door de pandemie van het coronavirus van een andere opzet geworden dan gebruikelijk. In maart 2020 zagen wij ons genoodzaakt tijdens de piek van besmettingen onze tweede cursusdag af te blazen en te verplaatsen naar een later moment. Afgelopen 4 september heeft deze dag alsnog plaats gevonden. Om aan de coronaregels te kunnen voldoen had het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk, waar de cursus plaatsvindt, de nodige maatregelen getroffen. Dit betekende onder andere dat er minder mensen in de ruimte van het Trefpunt aanwezig konden zijn.
Mart van Lieburg, Jan Nassy en Frits Schuitemaker van het Trefpunt en de NVMG zijn weken druk bezig geweest het probleem het niet aanwezig kunnen zijn van alle cursisten en deelnemers aan andere evenementen op het Trefpunt op te lossen. Er zijn gloednieuwe faciliteiten gecreëerd om de bijeenkomsten live te streamen. De verplaatste cursusdag van de NVMG  was voor het Trefpunt een mooie gelegenheid de nieuwe streaming-apparatuur en organisatie uit te proberen. Ondanks de onvermijdelijk optredende kinderziekten waren de reacties van de cursisten over het algemeen zeer positief. Kees Veenhof, onze steun en toeverlaat in allerhande administratieve zaken, is steeds op de achtergrond paraat geweest om als vraagbaak te fungeren. Op deze manier kon de cursusbijeenkomst toch in volle omvang plaatsvinden met de inachtneming van de coronaregels. Een deel van de cursisten was live aanwezig, gezeten op 1,5 m afstand van elkaar. Een deel van de cursisten kon de dag live thuis volgen en had de gelegenheid om via de stream en chat aan de cursus deel te nemen.
De NVMG is heel blij dat wij, door de faciliteiten van het Trefpunt en de strakke organisatie, veel cursisten toch konden laten genieten van de boeiende medische geschiedenis. Online en live werd er geboeid geluisterd naar de introductie over de wetenschapsgeschiedenis van het tijdvak 1825-1850 door professor Bert Theunissen, die een aantal medici als Jan van der Hoeven, Pieter Harting en Gerrit Jan Mulder besprak. Daarna schetste medisch historicus dr.Timo Bolt zijn visie op de medische ideeënwereld van die tijd met het verhaal over anatoom en psychiater avant-la-lettre J.L.C. Schroeder van der Kolk. De vraag rees of deze bijzondere Schroeder van der Kolk een voorloper van de moderniteit binnen dit tijdsgewricht was. Verbeeldde hij dé overgangsfiguur die ons meeneemt naar het volgende tijdvak, vanaf 1850 (het onderwerp van de volgende cursusdag) of was hij juist een typisch voorbeeld van het diverse medisch denken dat in deze vaak verguisde tijd al veel ‘moderne’ trekken vertoonde?
Een van de aanwezigen, NVMG-lid Bert Keizer schreef in het dagblad Trouw als columnist enkele dagen na de bijeenkomst zijn gedachten, opgedaan tijdens de cursus, over de medische geschiedenis en het artsenvak.

https://www.trouw.nl/leven/het-is-ook-de-schoone-taak-van-de-arts-om-lijdenden-te-bemoedigen-en-op-te-beuren~b7181362/
 
Wij verheugen daarmee ons op onze volgende cursusdag, die op 2 oktober 2020 gepland staat en waar velen op deze manier aan kunnen deelnemen. Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt deze cursusdag alsnog via de livestream bijwonen, dan kunt u zich natuurlijk altijd nog inschrijven (via [email protected]). Leden van de NVMG betalen voor een enkele cursusdag € 67 en niet-leden van de NVMG betalen voor een enkele cursusdag € 82.