In memoriam Willem Cense

In memoriam Willem Cense

Op 17 november 2015 overleed Willem Cense. Behalve huisarts in hart en nieren, was het – passend bij zijn vak – een man met een brede maatschappelijke belangstelling. Dat uitte zich o.a. in zijn bestuurlijke activiteiten, maar ook in zijn interesse in geschiedenis, die hij mede vorm gaf in het voorzitterschap van de Stichting Historia Medicinae en als mede initiatiefnemer voor het oprichten van het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk.  Hij maakte deel uit van het oprichtingsbestuur en als oud huisarts op Urk wist hij de bestuurscultuur van dokters en de plaatselijke autoriteiten met elkaar te verbinden. Met de nodige humor!
Begin vorig jaar moest hij voor de reguliere bestuurlijke activiteiten afhaken, omdat de diagnose pancreas ca was gesteld. Niettemin bleef hij tot zijn laatste dagen geïnteresseerd in en actief betrokken bij  het wel en wee van Medische Geschiedenis Nederland en ontving hij bestuurders en pleitbezorgers  daarvan bij hem thuis, omdat hijzelf tot reizen niet meer in staat was. Dat tekent zijn betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Wij gedenken hem in dankbaarheid!

Theo van Berkestijn