Hugo Schalkwijk: Jonge historicus van het jaar 2020

 

Op 10 oktober j.l. vond de finale van de verkiezing voor Jonge Historicus van het jaar plaats. Hugo Schalkwijk, adviseur van het Historisch College FNI, werd na afloop van zijn presentatie uitgeroepen tot winnaar! In 2021 wil Hugo verpleegkundigen en historici met elkaar verbinden en ze van elkaar laten leren. In het Utrechts Archief stemden juryleden Laura Stek, Rene de Kam en Iris van der Knaap unaniem voor Hugo’s plan om historici met medewerkers in de zorg samen te laten werken.

Geschiedenis en zorg
Hugo wil historici en zorgmedewerkers met elkaar kennis laten maken om van elkaar te leren. Dit mede via podcasts, kleine bijeenkomsten, gesprekken. Door deze twee werelden aan elkaar te verbinden, wil hij de ruimte bieden voor nieuwe inzichten. Er is weinig aandacht voor medische geschiedenis, terwijl juist de zorg een sector is die niet zonder haar eigen geschiedenis kan. Historici kunnen zorgen voor meer maatschappelijke aandacht voor de zorg en haar medewerkers, onder andere door meer aandacht voor zorg- en medische geschiedenis in ons collectieve geheugen. Hugo hoopt hiermee een nieuwe brug te slaan tussen de zorg en historici. De jury prees het plan, omdat het mes aan twee kanten snijdt: het is goed voor historici en de zorg!
Voor meer informatie: JHvhJ’20 | Hugo Schalkwijk is Jonge Historicus van het Jaar 2020!