Griep als historisch probleem

Een artikel uit 1986/1987 over geschiedschrijving van epidemieën

In mei 1986 en oktober 1987 schreef NVMG-lid prof.dr. Mart van Lieburg samen met prof. dr. N. Masurel voor het Sanofi-Pasteur Bulletin een aantal artikelen over het influenzavirus en de geschiedenis van ‘griep’. In de huidige tijd, waarin er weer sprake is van een grote epidemie, zelfs pandemie is het aardig de geschiedschrijving over ‘griep’-epidemieën nog eens te herlezen. Masurel schreef over de epidemiologie van het influenzavirus, waarbij de periodiciteit van grote epidemieën vanuit serologisch oogpunt aandacht kreeg. Van Lieburg richtte zich in zijn twee artikelen op de historische beschrijvingen van ‘griep’ en de problemen, die zich voordoen bij het onderzoeken van de geschiedenis van een ziekte, die wij nu als influenza kennen.
In het eerste artikel beschreef hij het tijdperk voor Louis Pasteur en Robert Koch, waarin de historische pathologie een belangrijk vakgebied was. In het andere artikel kwam het tijdperk na Pasteur en Koch aan de orde, toen het begrip van een micro-organisme, zoals een bacterie, als ziekteverwekker geformuleerd was en in de geneeskunde ingeburgerd was. Het virus dat verantwoordelijk was voor wat wij nu griep of influenza noemen was ten tijde van Pasteur en ook van Koch nog niet bekend, maar in de periode rond 1900 ontstond door de ontdekkingen van (Pasteur en) Koch wel een keerpunt in de manier waarop over de geschiedenis van ‘griep’ en epidemieën werd geschreven.

Als u de artikelen wilt lezen, kunt u op deze link klikken