Geluid dat je kunt zien. Het begon als electroscan

Op 19 december 2018 bezocht Jan Taco te Gussinklo de lezing van Jan Somer over echografie in het Boerhaave Museum in Leiden. Hij schreef hierover een artikel voor de website ‘Reporters Online’. Jan Taco te Gussinklo is opgeleid als internist en sinds 2009 publiceert en adviseert hij over medische innovaties.

‘Ik spoed mij naar het Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Jan Somer is een bescheiden man. Hij wordt geïntroduceerd door Bart Grob, conservator. Het publiek bestaat voor een belangrijk deel uit vrienden en bekenden. Aan de onderlinge gesprekken te horen, heel veel kenners van de materie. Jan Somer probeert het verhaal zo eenvoudig mogelijk te vertellen, daarbij wel af en toe gehinderd door de techniek (!) zoals de laptop. Het is een boeiend verhaal. De eerste publikaties over echografie verschijnen midden 1950. Heel plastisch beschrijft Jan Somer dat als ‘geluid’ dat je kunt zien. Zijn motto slaat op het zichtbaar maken van structuren met geluid, het kunnen zien van geluid slaat op de gebruikte Schlieren-optische techniek. Zelf begon hij in 1961 in het voormalig medisch fysisch instituut van TNO met experimenteren. In 1967 heeft hij over realtime scannen gepubliceerd. Daarvan zijn wat filmpjes bewaard. De originele apparatuur is sinds begin 1980 in het depot van het Museum opgeslagen.’
Verder lezen en meer informatie (inclusief een videoverslag van de lezing op YouTube) op: www.reportersonline.nl