Dierbaar

200 jaar opleiding diergeneeskunde in Utrecht

Dit jubileumboek is een uitgave van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, ter illustratie van een mijlpaal in de geschiedenis van de stad en van de universiteit: de opleiding tot dierenarts (de enige in Nederland) bestaat tweehonderd jaar. Maar dit jubileum markeert tevens het einde van de geneeskunde voor boerderijdieren: medische behandeling van individuele kippen, varkens, schapen, geiten en koeien (in deze volgorde) is na die tweehonderd jaar in Nederland nagenoeg verdwenen. Anno 2021 is het dokteren aan deze zieke of kreupele dieren vrijwel volledig overgegaan naar de optimalisering van de dierproductie in de landbouw-economie. De toelating van studenten met een ‘bachelor’s degree’ in de Animal Sciences van Wageningen University tot de masteropleiding Landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid in Utrecht, met ingang van het curriculum 2021, spreekt in dit verband boekdelen. De veterinaire zorg voor boerderijdieren blijft in de toekomst beperkt tot de bestrijding van epidemieën; zoals ook de bestrijding van runderpest in 1821 aanleiding was tot de oprichting van ‘s Rijks Vee-artsenijschool in Utrecht. Dus na tweehonderd jaar zijn we in Nederland in dit opzicht terug bij af.
L. Rogier Verberne in Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 1 september 2022.