Radiotherapeutische behandeling van hoofdzeer

Kees Simon

NVMG-lid dr. Kees Simon schreef voor het themanummer over de geschiedenis van de medische microbiologie van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie een artikel over de radiotherapeutische behandeling van hoofdzeer. Simon is oud-radioloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis/Groot Ziekengasthuis in ‘s Hertogenbosch. In dit bericht vindt u de samenvatting van zijn artikel met aanvullend enkele prachtige afbeeldingen.

Samenvatting
In dit artikel wordt een kort historisch overzicht gegeven van de behandeling van schimmelaandoeningen van het behaarde hoofd met het accent op epilatie. Deze epilatie geschiedde aanvankelijk met de pikkap, een barbaarse en gevreesde methode. Kort na de ontdekking van de röntgenstraling kreeg de radiotherapeutische behandeling de voorkeur. Uitgelegd wordt waarom en hoe dit tot stand kwam en wat de gevolgen waren. Opvallend is dat men er in de huidige tijd met gemengde gevoelens op terugkijkt. Simon sluit zijn artikel af met het aangeven van de relevantie van kennis over deze obsolete behandelmethode:

In 1960 kwam een einde aan dit soort bestralingen, maar de langetermijneffecten vragen, gezien de recente publicaties, nog steeds de aandacht van de medische professie en het lekenpubliek.

Mocht u het artikel in zijn geheel willen lezen, kunt u HIER de PDF downloaden.