De moeder van de Kommel

De autobiografie van Elisabeth Strouven (1600–1661)

Recent verscheen: De moeder van de Kommel. De autobiografie van Elisabeth Strouven (1600-1661). Bewerkt, geannoteerd en met een nawoord door Ad van Iterson met afbeeldingen door Christiane Steffens.

Over het boek
De pest eist een hoofdrol op in het turbulente levensverhaal van Elisabeth Strouven, geboren in Maastricht in 1600 . Tijdens haar leven telde Maastricht liefst acht pestjaren. Maar zij was niet bang voor de builendood of welke ziekte ook. In haar schamele huisje en later in haar klooster op de Kommel verzorgde zij iedereen die aanklopte. Ze ontfermde zich zelfs over 700 Spaanse soldaten die gewond buiten de vestingmuur lagen. De eigenzinnige Elisabeth Strouven was een succesvol religieus onderneemster. Ze werd gekweld door haar angst voor God en afkeer van de duivel, maar aan haar roeping twijfelde ze geen seconde. Ze stond midden in het leven, hielp, verzorgde, volhardde, bleef trouw. Gaandeweg werd de eenvoudige schoenmakersdochter een naam in de stad: meisjes volgden haar naar het klooster, mannen vielen voor haar op hun knieën. Van geen andere katholieke vrouw uit de zeventiende eeuw is zo’n diepgravend zelfonderzoek bewaard gebleven als dat van Elisabeth Strouven. De autobiografie van deze ’charismatische anti-heilige’ (Florence Koorn) verschijnt nu voor het eerst in boekvorm, door Ad van Iterson bewerkt voor de lezer van nu, rijk geïllustreerd door Christiane Steffens. ISBN/EAN: 978-90-831136-1-6. Prijs: € 17,90 (inclusief verzending).
U kunt het boek hier bestellen: https://www.panchaud.nl