De Hemelvorser. Biografie Gerhard Fockens

Op 14 juni 2019 zal in Leeuwarden het nieuwe boek van Mart van Lieburg gepresenteerd worden. Het betreft een biografie van Gerhard Fockens (1810-1870), getiteld De hemelvorser.
Deze biografie over Gerhard Fockens neemt ons mee naar het gezinsleven van een predikant in het eerste kwart van de negentiende eeuw, naar het studentenbestaan aan de Utrechtse universiteit tussen 1824 en 1839, naar de sterrenkundige wereld van de jaren dertig waarin de verschijning van de komeet van Halley een internationaal hoogtepunt was, naar de lokale kerkhistorische verwikkelingen in Sneek en Utrecht met in de hoofdrol zijn vader Lucas Fockens en de befaamde predikant Hermann Kohlbrugge, naar de krankzinnigenzorg te Utrecht en Zutphen in de jaren veertig waar de grondleggers van de Nederlandse psychiatrie Jacob Schroeder van der Kolk en Jean Ramaer zijn behandelende geneesheren waren, naar het maatschappelijke leven in Sneek en omstreken in de jaren 1850-1866 waar hij van nabij getuige van de schoolstrijd was, en ten slotte naar het episch centrum van de sociale zorg en zending op de Veluwe bij dominee Herman Witteveen te Ermelo.
In het voorwoord schrijft prof. Willem Frijthof over dit boek: ‘Mart van Lieburg heeft met deze studie een formidabel monument opgericht voor Gerhard Fockens die de specialist in wetenschapsgeschiedenis aanspreekt, maar ook de gewone lezer zal ontroeren door de spanning tussen lichaam, geest en hart die Fockens maar met grote moeite wist te bemeesteren, en in sommige fasen van zijn leven helemaal niet. … Dit is een rijk boek, dat bijwijlen ver boven het leven van de hoofdpersoon uitstijgt en hele deelterreinen van de religie-, cultuur- en wetenschapsgeschiedenis ruim en aansprekend documenteert.’
De boekpresentatie vindt plaats bij TRESOAR LEEUWARDEN (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (“Fries Historisch en Letterkundig Centrum”), Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden. Voor route-informatie, klik HIER.

Het programma
15.30 uur        Ontvangst
16.00-16.10    Prof.dr. Taede Sminia, voorzitter Pieter van Foreest Stichting: Welkom
16.10-16.30    Prof.dr. Goffe Jensma, hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde: Fockens en Friesland
16.30-17.00    Prof.dr. Mart van Lieburg: Gerhard Fockens, een biografie uit het niets
17.00-17.15    Prof.dr. Kees de Jager, oud-hoogleraar sterrenkunde te Utrecht: Reactie op de preview van het boek
17.15-17.25    Aanbieding van het eerste exemplaar aan Mr. Kees de Bruijne
17.25-17.30    Prof.dr.Taede Sminia: afsluiting
17.30 uur        Borrel

Hier vindt u de uitnodiging in PDF om te downloaden