De geplaagde stad

Spaanse griep, pokken en cholera in Gorinchem

NVMG-lid Mely van Malenstein deed afgelopen jaren een mooi medisch historisch archiefonderzoek naar cholera in Gorinchem. Gezien de actuele belangstelling voor epidemieën in Nederland heeft zij dat uitgebreid met onderzoek naar de pokken en de Spaanse griep in die stad. Het resulteerde in een mooi boek De Geplaagde Stad. Spaanse griep, pokken en cholera in Gorinchem.
Het boek bevat drie hoofdstukken ingedeeld naar de verschillende aandoeningen: ‘Het grote verhaal en de klein stad’ over de Spaanse griep, ‘Door pokken aangetast’ over de pokkenepidemie van 1871-1872 en een hoofdstuk over de cholera, waar zij haar aanvankelijke onderzoek mee begonnen was ‘Van luchtbederf to Lingewater’.
Van Malenstein schrijft in de inleiding: ‘In de afgelopen twee eeuwen waren cholera, pokken en Spaanse griep de belangrijkste pandepidemieën die Nederland teisterden. In dit boekje wordt beschreven hoe ze in Gorinchem verliepen en hoe er mee omgegaan werd. Wat die drie ziektes gemeenschappelijk hadden, is dat ze konden uitbreken als mensen in groepen en dicht op elkaar leven. Tegelijkertijd vertoonde iedere ziekte een eigen dynamiek en bovendien waren de tijdsomstandigheden steeds heel verschillend’. Het hele werk is uitgebreid geannoteerd, dus de vele bronnen, waarop zij haar schrijven heeft gebaseerd zijn makkelijk terug te vinden.
In het Algemeen Dagblad verscheen 22 november 2020 een interview met de auteur: https://www.ad.nl/rivierenland/medisch-historicus-schreef-boek-over-epidemieen-corona-is-minder-uniek-dan-iedereen-denkt~a8e0368e/
Via de website van de Historische Vereniging OudGorcum, die haar boek heeft uitgegeven, is ook een Youtube-video van de presentatie op 9 november 2020 terug te zien. Het boek beleefde in december al een tweede druk. U kunt deze bestellen via de website van Historische Vereniging OudGorcum of door een mail te sturen naar de vereniging [email protected]