Carte de Visite album van F.C. Donders

 

De oogarts-fysioloog Franciscus Cornelis Donders werd in 1818 geboren. Een goede reden om in 2018 extra aandacht te besteden aan de verzameling instrumenten, boeken en tijdschriften die hij naliet. Zo ook zijn album met visitekaartjes. Dit album werd gedigitaliseerd en kon daardoor gemakkelijk worden onderzocht. Het bevat meer dan 100 foto’s. Onder de foto’s staan in potlood namen vermeld. Zo kon het merendeel van de portretten worden geïdentificeerd.
Opvallend is de verscheidenheid aan wetenschappers die Donders mogelijk gekend heeft. Of hij ze ook echt allemaal ontmoet heeft is onzeker. Niet alleen oogartsen en fysiologen, maar ook scheikundigen, natuurkundigen en biologen. Er zijn bekende foto’s te zien, maar ook foto’s die wel eens uniek zouden kunnen zijn. Een foto van de Spaanse bariton en zangpedagoog Manuel Garcia (1805-1906) laat de interesses zien van Donders. Garcia vond in 1854 een laryngoscoop uit waarmee hij onderzoek deed aan zijn eigen stembanden. Ook zien we afbeeldingen van beroemde wetenschappers die er zo jong uitzien dat ze waarschijnlijk nog aan het begin van hun carrière stonden, bijvoorbeeld de foto van Charles Darwin zoals we hem nauwelijks kennen; in dit album nog zonder baard.
Het album zal zo spoedig mogelijk online geplaatst worden. We zullen u hierover berichten zodat dan het gehele album te bezichtigen en te bestuderen is.

A. van Oosterwijk, Oogheelkundig Historische Kring