Barbarij: opleiding zonder medische geschiedenis

In zijn artikel Barbarij: opleiding zonder medische geschiedenis houdt prof. dr. Harry Hillen een vurig pleidooi om de medische geschiedenis de prominente plek te geven binnen de geneeskunde die ze verdient. De waarde van de interdisciplinaire wetenschap van de medische geschiedenis (tussen de geneeskunde en geschiedenis en cultuur- en geesteswetenschappen) wordt nadrukkelijk uitgedragen door onze NVMG en de interfacultaire werkgroep ‘History, Health and Healing’.

Hillen zet in het artikel de belangrijkste argumenten voor de noodzaak van medisch geschiedenisonderwijs aan alle aankomend artsen nog eens helder op een rij. Hillen ziet aan het eind van zijn artikel gelukkig ‘licht in de tunnel van de moderne barbarij! Gelukkig omdat, zoals de leden van de NVMG allang weten, kennis van de geschiedenis niet slechts uiterst interessant tijdverdrijf is, maar leidt tot belangrijke reflectie en bruikbare inzichten in de eigen praktijk van alle medici, ook of misschien juist in onze tijd. 
Hoewel dit artikel voornamelijk vanuit de geneeskundige discipline is geschreven, gelden veel van de inzichten eveneens voor de geschiedenis van de verpleegkundigen, de verloskundigen, farmaceuten en fysiotherapeuten. Kortom voor iedereen die die te maken heeft met een aan geneeskunde verwante discipline.
Het hele artikel is te lezen op de site van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).