Auteurs gevraagd

Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie

Voor het juni-nummer 2023 van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie (NTMM) worden auteurs gevraagd met bijzondere interesse voor het klimaat en infectieziekten, en voor het werk van Samuel Sarphati, die pleitte voor een drinkwatervoorziening tegen cholera en tyfus. Sinds 2021 kent het tijdschrift de rubriek ‘In Retrospect: geschiedenis van de medische microbiologie’. Nadere informatie, inclusief de  auteursinstructies, is te verkrijgen bij de redactieleden Gro Vlaspolder en Jan Kaan. Gelieve beide emailadressen in cc te gebruiken.