Afscheidssymposium en afscheidsrede Eddy S. Houwaart

Op 12 september 2019 vindt in Maastricht het afscheidssymposium ter ere van Eddy Houwaart plaats, met aansluitend de afscheidsrede van professor Houwaart.

Instrumenten van zorg. Kennis, beleid en technologie in de gezondheidszorg in de lange twintigste eeuw. 

Qie arts zegt, denkt stethoscoop. De gezondheidszorg kan nu eenmaal niet zonder instrumenten. Technologie is vandaag de dag tot in alle uithoeken van de geneeskunde en gezondheidszorg doorgedrongen – van de betrekkelijk eenvoudige injectiespuit tot complexe chirurgische robots. Toch is technologie niet het enige instrument dat zorgprofessionals tot hun beschikking hebben om de gezondheid van mensen te beschermen, bevorderen of verbeteren. Het instrumentarium van de gezondheidszorg omvat ook het produceren en overdragen van kennis én het beïnvloeden en vormgeven van (gezondheids)beleid.
Dit symposium staat in het teken van de wisselwerking tussen kennis, beleid en technologie in de gezondheidszorg in de lange twintigste eeuw. Eddy Houwaart heeft zich in zijn carrière als medisch historicus op verschillende terreinen met deze dynamiek beziggehouden. Op welke manier beïnvloedt nieuwe technologie medische kennis? Hoe werd die kennis gebruikt om bijvoorbeeld overheidsbeleid te beïnvloeden? Tijdens dit symposium zal door naaste collega’s van Eddy Houwaart op verschillende aspecten van zijn werk worden gereflecteerd. Aan bod komen onder andere de openbare gezondheidszorg in de 19e en 20eeeuw, de sociale en culturele inbedding van technologie in de gezondheidszorg en het belang van medisch historisch onderwijs voor de geneeskunde.

Sprekers
Prof.dr. Frank Huisman
Em.prof.dr. Harry Hillen
Prof.dr. Ernst Homburg
Lucie Bastiaens MSc

Datum en tijd 12 september, 12:30-16:00 – aansluitend om 16.30 uur afscheidsrede
Locatie Grand Hotel l’Empereur, Maastricht
Aansluitend op dit afscheidssymposium vindt om 16.30 uur zijn afscheidsrede plaats (Minderbroedersberg 4-6).

De titel van de afscheidsrede luidt: ” Niets is zo leerzaam als medische Geschiedenis“