Achter de schermen van een zeer geslaagde Domus Dag

 
Zaterdag 12 december: de jaarlijkse Domus Dag, toogdag voor de medische geschiedenis in Nederland. Een beetje onwerkelijk was het wel; een vrijwel lege colloquiumruimte in het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk. De voorafgaande jaren een volle zaal, doorgaans in de Domus Medica, hoofdkwartier van de KNMG, nu alleen de sprekers en een handjevol vrijwilligers. Corona, kernthema van dit jaar, was niet alleen aanwezig in de presentaties, maar voelbaar op elk moment van de dag in gedrag en (gemis aan) drukte.
Tot zover de somberheid en de teleurstelling. Want het was een zeer geslaagde dag. Dankzij de moderne techniek was het publiek voor deze dag ongekend groot: meer dan 600 mensen keken vanuit eigen huis of kantoor mee.
En wat die zagen en hoorden was van zeer hoge kwaliteit. Van begin tot eind, van de bloemrijke beschrijvingen van Herman Pleij tot de scherpe analyses van Jan Anthonie Bruijn (voorzitter Eerste Kamer) en René Héman (voorzitter KNMG), met daartussen de weloverwogen beschouwingen van Jaap Goudsmit en Roel Coutinho, zonder uitzondering boeiend, treffend en leerzaam.
Helemaal geen punt van kritiek? Toch wel, want heel divers was het gezelschap sprekers niet: erg veel emeriti, heel weinig jeugd, en al helemaal geen vrouwen. Volgend jaar beter?
Als kersverse secretaris-penningmeester van de NVMG – één van de sponsoren – mocht ik in levenden lijve aanwezig zijn op Urk. En als één van de vrijwilligers werd ik ingeschakeld bij het ondersteunen van de livestream: controleren of beeld en geluid via het digitale kanaal goed overkwam en meelezen in de chat. Dat eerste ging, op een enkele hapering na, vrijwel vlekkeloos. En dat meelezen in de chat was uitermate boeiend. Alsof je tijdens elke presentatie permanent aan het fluisteren bent met je personen links en rechts van je. De betrokkenheid van het digitale publiek was zeer groot.
Heel geslaagd dus, deze Domus Dag. Op de afbeelding is te zien hoe op het Trefpunt de dag werd afgesloten met de opening van de Historiekamer van de KNMG. Daarmee is de band tussen Trefpunt en KNMG nog hechter geworden, nadat ook al de hele kunstcollectie van de Maatschappij een onderdak had gevonden op Urk. Vijf hele loodsen telt het Trefpunt nu, met de meest complete collectie ‘hard-copy’ boeken en tijdschriften op medisch-historisch gebied van Nederland. Maar ook met een steeds grotere stroom aan bijeenkomsten en cursussen. We mogen daar als medisch-historisch gezelschap trots op zijn. Trots dan vooral ook op het feit dat het werk voornamelijk wordt gedaan door vrijwilligers. Deze Domus Dag was daarop geen uitzondering. De amateurs (= liefhebbers) van Urk hebben zaterdag 12 december een topprestatie op de mat gelegd.

Jan Huurman