Aan de vergetelheid onttrokken: Paul de Kruif

Afgelopen maart publiceerden wij over het nieuwe boek A Constant State of Emergency. Paul de Kruif, Microbe Hunter and Health Activist van Jan Peter Verhave.

NVMG-lid Jan Huurman schreef een boekbespreking op het platform Shells and Pebbles.
Interesting finds on the shores of the history of science.

Aan de vergetelheid onttrokken: Paul de Kruif

Frank Huisman, hoogleraar geschiedenis van de geneeskunde te Utrecht, heeft in 2013 een viertal argumenten of drijfveren voor het bedrijven van zijn vakgebied beschreven: 1) als hulpmiddel bij academische vorming (‘Bildung’); 2) als hulpwetenschap voor de geneeskunde; 3) als politiek instrument; en 4) als (culturele) betekenisgever. Hij illustreert elk van deze vier drijfveren met markante historici en hun publicaties. Ik meen dat deze vierdeling nog niet compleet is. Een vijfde (of is het wellicht juist de eerste?) drijfveer om te gaan graven in het verleden is het construeren van een (stand)beeld van een voorganger c.q. inspiratiebron. Binnen dit segment van drijfveren zien we de talloze oudere artsen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen die zich, al dan niet succesvol, zetten aan het schrijven van biografieën van vermaarde professiegenoten. Het recente boek van Arie Berghout over Isidore Snapper is een voorbeeld van dit genre. Dit type onderzoek wordt verricht deels uit bewondering voor de persoon in kwestie, en deels om diens erfenis aan de vergetelheid te onttrekken.

Jan Peter Verhave heeft zich sinds 2008 beziggehouden met Paul de Kruif (1890-1971). En niet zonder resultaat. Ik had tot aan het lezen van het sluitstuk van deze inspanningen, een kloeke (656 blz. tellende) biografie, nog nooit van Paul de Kruif gehoord of iets over hem gelezen. Nu kan dat iets over mijn beperkte ‘Bildung’ zeggen, maar ik veronderstel toch maar dat dit voor meer lezers van deze website of voor andere gevorderden in de medische- en/of wetenschapsgeschiedenis geldt. Jan Peter Verhave heeft met dit boek een belangrijke bijdrage geleverd aan de canon van de medische geschiedenis: een mooi literair monument voor de persoon, wetenschapper, maar vooral…

U kunt de gehele boekbespreking lezen op:

Aan de vergetelheid onttrokken: Paul de Kruif