Trendbreuken in de Limburgse gezondheidstoestand

Heden en verleden

Op 29 april 2022 organiseerden het Sociaal Historisch Centrum Limburg en de Universiteit Maastricht een publieksevenement over trendbreuken in de Limburgse gezondheidstoestand in heden en verleden. Al jaren ligt de gemiddelde levensverwachting in Zuid-Limburg lager dan in de rest van Nederland. Ook historisch kende Zuid-Limburg een gezondheidsachterstand vergeleken met de rest van Nederland. Wat zorgde ervoor dat er een historische trendbreuk in de gezondheidsachterstand ontstond, waardoor Limburg weer meer in de pas ging lopen met de rest van het land? En wat is de oorzaak van de huidige gezondheidsachterstand? Welke parallellen en verschillen zijn er te vinden tussen het heden en verleden? Sprekers vanuit verschillende achtergronden zullen ingaan op hoe een trendbreuk is bereikt, en hoe we die wederom zouden kunnen bereiken. Het evenement is open voor iedereen die geïnteresseerd is.
Voor meer informatie zie https://www.shclimburg.nl