De toekomst van de medische geschiedenis in de Lage Landen

Op vrijdag 20 september 2019 organiseert de werkgroep ‘History, Health and Healing’ (voorheen de interfacultaire werkgroep Onderwijs en Onderzoek van Medische Geschiedenis) in Utrecht een interessant symposium over 

De toekomst van de medische geschiedenis in de Lage Landen.
Het gaat goed met de medische geschiedenis in de Lage Landen. Allerwegen is sprake van hoopvolle initiatieven op het terrein van onderwijs en onderzoek, zowel in de medische geschiedenis als in de medical humanities, en zowel aan medische als aan geesteswetenschappelijke faculteiten. Ook gaat het goed met onze werkgroep, die onlangs officieel werd erkend als werkgroep van het Huizinga Instituut, de nationale onderzoekschool voor cultuurgeschiedenis. Bij die gelegenheid werd onze naam veranderd in ‘History, Health and Healing’. En last but not least: er heeft zich een nieuwe generatie van medisch-historici
aangediend die vernieuwend onderzoek doet. Alle reden dus om hen – slechts een selectie van het talent dat momenteel actief is – in de gelegenheid te stellen hun onderzoek te presenteren. Deze speciale bijeenkomst van de werkgroep wordt afgesloten door de uitreiking van de G.A. Lindeboomprijs. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het programma is als volgt:
10.00-10.30: inloop en koffie; introductie
10.30-11.00: Martje aan de Kerk; ‘Gekte en de stad. Interactie tussen krankzinnigen, hun families en de stedelijke overheid in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 1600-1795’
11.00-11.30: Ruben Verwaal; ‘Boerhaave’s lab: Bron van baanbrekende medische ontwikkelingen?’
11.30-12.00: Joris Vandendriessche, ‘Worstelen met originaliteit. Hergebruik van buitenlandse teksten in medische tijdschriften in de 19de-eeuwse Lage Landen’
12.00-12.30: Roland Bertens; ‘Publiek, privaat, solidair? Een “korte” geschiedenis van overheid en gezondheidszorg, 1848-2015
12.30-13.30: lunch
13.30-14.00: Hieke Huistra; ‘Thuis of ziekenhuis? Bevallen in Nederland tussen 1918 en 1939’
14.00-14.30: Noortje Jacobs; ‘Public gatekeepers of responsible research: a history of funding medical science’
14.30-15.00: Nele Beyens; ‘Els Borst: over de idealen van een pragmaticus’
15.00-15.30: Floor Haalboom; ‘Wat eet je kipfilet? De wereldwijde impact van Nederlands veevoer van 1954 tot nu’
15.30-16.00: thee
16.00-16.30: uitreiking Lindeboomprijs

Tijdens de deze bijeenkomst van de werkgroep History, Health and Healing zal door de Stichting Historia Medicinae de ‘Gerrit Arie Lindeboomprijs’ voor de  evende keer worden uitgereikt. De Gerrit Arie Lindeboomprijs is bedoeld als erkenning van en waardering voor zeer bijzondere verdiensten van één persoon op het terrein van de medische geschiedschrijving. Deze verdiensten kunnen betrekking hebben op één medisch historische publicatie, op een verzameling van medisch historische publicaties, op de betekenis van de activiteiten van een persoon voor de beoefening van de medische geschiedschrijving in Nederland, of op een combinatie van één van de voorgaande drie.

16.30-17.00: Dankrede winnaar
17.00-18.00: Borrel

Tijd: vrijdag 20 september 2019, 10.00-18.00 uur
Locatie: Matthias van Geunsgebouw, Bolognalaan 48, Utrecht, zaal 2 en 3
Aanmelden: Aan deelname zijn geen kosten deelname verbonden. Wel wordt u verzocht uzelf aan te melden bij de (nieuwe) secretaris van de werkgroep Timo Bolt door een mail te sturen naar [email protected].