Kermis of geen kermis?

Besmettelijke ziektes en de rol van de culturele verbeelding

Op zaterdag 30 januari 2020, 15.00-16.00 uur zal hoogleraar Lotte Jensen een lezing houden in Rijksmuseum Boerhaave over besmettelijke ziektes en de rol van de culturele verbeelding. Alle salonlezingen zijn gratis te volgen via een live stream.

Kermis of geen kermis? Besmettelijke ziektes en de rol van de culturele verbeelding.
Besmettelijke ziektes hebben een grote invloed op samenlevingen. Ze spreken ook tot de verbeelding van kunstenaars en schrijvers die reageren op de rampen die hen overkomen: het verlies van dierbaren, de ontwrichting van de samenleving en de restricties om uitbraken te bezweren. Culturele verbeeldingen hadden een sociale functie: ze boden troost en gaven betekenis aan de gebeurtenissen. In deze lezing passeren spraakmakende schrijvers uit het verleden de revue: van Joost van den Vondel tot Hendrik Tollens. En er zal gezongen worden, zoals dat ook vroeger gebeurde in tijden van cholera of Spaanse Griep. 

lotte jensen

Lotte Eilskov Jensen is neerlandica en filosoof. Ze werkt als hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis bij de afdeling Nederlandse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is bestuurslid van de Werkgroep De Moderne Tijd (voorheen De Negentiende Eeuw). In april 2020 werd ze verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Momenteel werkt ze met een NWO Vici-beurs aan onderzoek over rampen en Nederlandse identiteitsvorming. Voor meer informatie en opgeven voor het webinar: https://rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/lotte-jensen/