Agenda

Tenzij anders vermeld vinden onderstaande activiteiten plaats in:

Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN)
Foksdiep 4
8321 MK Urk
www.tmgn.nl

Voor meer informatie over onderstaande activiteiten kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat van de NVMG: secretariaat@nvmg.nl

Activiteiten in de komende tijd:

26 september 2018 TMGN Stamtafel
28 september 2018 Studiedag Stichting Geschiedenis Fysiotherapie
5 oktober 2018 Cursus 'De Medische Geschiedenis van de 20e eeuw' (cursusdag 3)
12 oktober 2018 Verpleegkundig-Historische Dag
10 november 2018 Ledenvergadering NVMG
2 november 2018 Cursus 'De Medische Geschiedenis van de 20e eeuw' (cursusdag 4)
23 november 2018 'Medicine, magic and religion: connected worlds'. Afscheidssymposium dr. Hans de Waardt, Vrije Universiteit Amsterdam
30 november 2018 F.C. Dondersdag. Universiteitsbibliotheek Utrecht
7 december 2018 12e Domusdag: 'De dokter en de levenstrap', Nieuwegein