Aanmelden

Ja, ik meld mij aan als lid en maak de jaarcontributie over op onderstaande bankrekening.

Contributie
€ 35,- per jaar
€ 10,- per jaar (studenten)
Bankrekening IBAN NL25 INGB 0006 2655 76 t.n.v. NVMG te Utrecht